Skip to main content

Cherry Tweed - Chief Scientific Officer at Radioactive Waste Management

Cherry is the Chief Scientific Advisor to Radioactive Waste Management and an Honorary Professor at the University of Birmingham.

She has an MA in Natural Sciences and a PhD in Materials Science from Cambridge University and over 25 years’ experience in geological disposal.

Yn ei geiriau ei hun: cyflwyno ein Prif Ymgynghorydd Gwyddonol

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

Fe ddechreuais i fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Radioactive Waste Management yn 2011, ond fe ddechreuais i weithio ar raglen gwaredu daearegol y DU pan oeddwn i’n dechrau fy ngyrfa yng nghanol yr 1980au. Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn …

In her own words: introducing our Chief Scientific Adviser

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

I started as Chief Scientific Adviser for Radioactive Waste Management in 2011, but I first began working on the UK’s geological disposal programme when it was just starting in the mid-1980s. At the time, I was working in computer programming, …