Skip to main content

Yn ei geiriau ei hun: cyflwyno ein Prif Ymgynghorydd Gwyddonol

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

Fe ddechreuais i fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Radioactive Waste Management yn 2011, ond fe ddechreuais i weithio ar raglen gwaredu daearegol y DU pan oeddwn i’n dechrau fy ngyrfa yng nghanol yr 1980au. Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn …

In her own words: introducing our Chief Scientific Adviser

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

I started as Chief Scientific Adviser for Radioactive Waste Management in 2011, but I first began working on the UK’s geological disposal programme when it was just starting in the mid-1980s. At the time, I was working in computer programming, …