Skip to main content

Waste management

Cyfleuster Gwaredu Daearegol mewn craig sy’n ddwfn o dan wely’r môr – gallai weithio

Posted by: , Posted on: - Categories: Waste management
Ship at sea trailing seismic sensors

Mae Danny Young, sef Rheolwr Peirianneg RWM, yn trafod sut gallai creigiau hyd at 1,000 o fetrau dan wely’r môr fod â’r potensial i adeiladu Cyfleuster Gwaredu Daearegol

Pa fuddion fydd yn deillio o’r GDF i’r gymuned?

Community benefits will be wide-ranging

Manteision hirdymor Bydd cymuned sy’n cynnal cyfleuster gwaredu daearegol (GDF) ar gyfer gwastraff ymbelydrol yn helpu i ddatrys problem enfawr i’r DU, nid nawr yn unig, ond unwaith ac am byth. Ac i’r gymuned ei hun, bydd llu o fanteision …

The science behind long-term safety of a GDF

Geological Timeline

Because higher-activity radioactive waste will remain hazardous to human health for a long time, potentially beyond the next Ice Age, disposing of it safely is both a social responsibility and a unique scientific challenge. All around the world, it’s agreed …