Waste management

Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM) yn mynd â mater Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) i Gyngres yr Undebau Llafur (TUC) 2019

RWM and stakeholders on stand at TUC 2019 event

Yr wythnos diwethaf, aethom i dref heulog Brighton, cartref y pier enwog, llawer o gynadleddau pleidiau, a Chyngres flynyddol yr Undebau Llafur (TUC). Mae’n bwysig i RWM ei fod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol o'r diwydiant a’r undebau oherwydd rydym …

Decommissioning the world’s first commercial nuclear power station

A full view of Calder Hall including cooling towers and turbine halls

Sellafield’s mission is changing. As reprocessing operations end on site, our focus shifts to environmental clean-up and waste management.
As we prepare to take final fuel out of the world’s first commercial nuclear power station, we report on the current clean-up progress being made on the Sellafield site.