Skip to main content

What radioactive waste actually looks like

radioactive waste immobilised in polymer

When you hear the term “radioactive waste”, what images come to mind? Radioactive waste actually comes in many different shapes and sizes. But despite what certain TV programmes would have you believe, one thing it definitely doesn’t look like is …

Yn ei geiriau ei hun: cyflwyno ein Prif Ymgynghorydd Gwyddonol

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

Fe ddechreuais i fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Radioactive Waste Management yn 2011, ond fe ddechreuais i weithio ar raglen gwaredu daearegol y DU pan oeddwn i’n dechrau fy ngyrfa yng nghanol yr 1980au. Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn …

In her own words: introducing our Chief Scientific Adviser

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

I started as Chief Scientific Adviser for Radioactive Waste Management in 2011, but I first began working on the UK’s geological disposal programme when it was just starting in the mid-1980s. At the time, I was working in computer programming, …

Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM) yn mynd â mater Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) i Gyngres yr Undebau Llafur (TUC) 2019

RWM and stakeholders on stand at TUC 2019 event

Yr wythnos diwethaf, aethom i dref heulog Brighton, cartref y pier enwog, llawer o gynadleddau pleidiau, a Chyngres flynyddol yr Undebau Llafur (TUC). Mae’n bwysig i RWM ei fod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol o'r diwydiant a’r undebau oherwydd rydym …