Skip to main content

Pa fuddion fydd yn deillio o’r GDF i’r gymuned?

Community benefits will be wide-ranging

Manteision hirdymor Bydd cymuned sy’n cynnal cyfleuster gwaredu daearegol (GDF) ar gyfer gwastraff ymbelydrol yn helpu i ddatrys problem enfawr i’r DU, nid nawr yn unig, ond unwaith ac am byth. Ac i’r gymuned ei hun, bydd llu o fanteision …

Warm welcome to robots taking the heat out of world’s decommissioning challenges

NASA's Valkyrie robot is currently being trialled

NDA Technical Assurance Manager Darrell Morris joined international counterparts at WM Symposia 2018 to embrace the growing opportunities for using robots in nuclear decommissioning, and for adapting robotic technologies from other industries.