Yn Sweden, mae’r creigiau wedi siarad

Mae Jonathan Turner yn rhannu ei brofiadau o ymweliad â rhai o gyfleusterau gwastraff ymbelydrol Sweden. Yn dilyn hyn mae sesiwn gyfweld fer gyda Kaj Ahlbom, daearegwr sydd wedi bod yn rhan o’r rhaglen dewis ac archwilio safleoedd yn Sweden am 25 o flynyddoedd.

In Sweden, the rocks have spoken

Jonathan Turner shares his experiences from a visit to some of Sweden’s radioactive waste facilities. This is followed by a short interview session with Kaj Ahlbom, a geologist who has been involved for 25 years in the Swedish site selection and site investigation programme.