Building a stronger NDA Group with relentless focus on nuclear clean-up

David Peattie: "Changes to the way we work and manage ourselves will be the most significant since our organisation was created in 2005."

As our Annual Report and Accounts for 2017 to 2018 are published, David Peattie, Chief Executive of the Nuclear Decommissioning Authority, looks back over a year of progress and reflects on the learning that will transform the NDA into a stronger organisation, in the best possible shape to face challenges of the future.

Robots reduce radioactive risks for workers in nuclear decommissioning

UK Robotics Week 2018

It’s UK Robotics Week and the NDA’s Technical Assurance Manager Darrell Morris explains how the NDA Group is joining other industries and organisations to explore the latest robotic technologies. He shares details of some of the robots now tackling decommissioning challenges.

Warm welcome to robots taking the heat out of world’s decommissioning challenges

NASA's Valkyrie robot is currently being trialled

NDA Technical Assurance Manager Darrell Morris joined international counterparts at WM Symposia 2018 to embrace the growing opportunities for using robots in nuclear decommissioning, and for adapting robotic technologies from other industries.

Paratoi’r achos ar gyfer diogelwch Cyfleuster Gwaredu Daearegol

O fewn RWM mae yna is-grwpiau a thimau gwahanol. Dwi’n ffisegydd siartredig, a fy ngwaith i yw dangos na fydd Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) yn achosi niwed i bobl na'r amgylchedd. Mae gwaredu daearegol yn cynnwys ynysu a gosod gwastraff ymbelydrol mewn daeargelloedd a thwneli, yn ddwfn o dan ddaear, rhwng 200m a 1000m o dan yr wyneb. Mae hyn yn atal ymbelydredd rhag cyrraedd yr wyneb mewn lefelau a allai achosi niwed. Caiff gwastraff ymbelydrol solet ei becynnu mewn cynwysyddion diogel sydd wedi’u peiriannu, a wneir fel arfer o fetel neu goncrid, a'u gosod mewn ffurfiant creigiau sefydlog, gyda'r cynwysyddion wedi'u hamgylchynu gan glai neu sment. Gelwir hyn yn ddull aml-rwystr.