Jonathan Turner, Acting Technical Director, RWM

Jonathan Turner is a Chartered Geologist working at Radioactive Waste Management (RWM) as Chief Geologist and more recently as Acting Technical Director.

Yn Sweden, mae’r creigiau wedi siarad

Mae Jonathan Turner yn rhannu ei brofiadau o ymweliad â rhai o gyfleusterau gwastraff ymbelydrol Sweden. Yn dilyn hyn mae sesiwn gyfweld fer gyda Kaj Ahlbom, daearegwr sydd wedi bod yn rhan o’r rhaglen dewis ac archwilio safleoedd yn Sweden am 25 o flynyddoedd.

In Sweden, the rocks have spoken

Jonathan Turner shares his experiences from a visit to some of Sweden’s radioactive waste facilities. This is followed by a short interview session with Kaj Ahlbom, a geologist who has been involved for 25 years in the Swedish site selection and site investigation programme.