Skip to main content

Dr Rachel Roffe - Stakeholder Relations Manager at Radioactive Waste Management

Dr Rachel Roffe is a Stakeholder Relations Manager at Radioactive Waste Management and leads on our engagement with industry and supply chain stakeholders. A senior communications professional with over twenty-years’ experience in high profile energy infrastructure, waste and engineering businesses, focused on delivering effective communications for major projects and meeting complex and diverse stakeholder needs.

Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM) yn mynd â mater Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) i Gyngres yr Undebau Llafur (TUC) 2019

RWM and stakeholders on stand at TUC 2019 event

Yr wythnos diwethaf, aethom i dref heulog Brighton, cartref y pier enwog, llawer o gynadleddau pleidiau, a Chyngres flynyddol yr Undebau Llafur (TUC). Mae’n bwysig i RWM ei fod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol o'r diwydiant a’r undebau oherwydd rydym …