Skip to main content

Cyfleuster Gwaredu Daearegol mewn craig sy’n ddwfn o dan wely’r môr – gallai weithio

Posted by: , Posted on: - Categories: Waste management
Ship at sea trailing seismic sensors

Mae Danny Young, sef Rheolwr Peirianneg RWM, yn trafod sut gallai creigiau hyd at 1,000 o fetrau dan wely’r môr fod â’r potensial i adeiladu Cyfleuster Gwaredu Daearegol

Pa fuddion fydd yn deillio o’r GDF i’r gymuned?

Community benefits will be wide-ranging

Manteision hirdymor Bydd cymuned sy’n cynnal cyfleuster gwaredu daearegol (GDF) ar gyfer gwastraff ymbelydrol yn helpu i ddatrys problem enfawr i’r DU, nid nawr yn unig, ond unwaith ac am byth. Ac i’r gymuned ei hun, bydd llu o fanteision …

The science behind long-term safety of a GDF

Geological Timeline

Because higher-activity radioactive waste will remain hazardous to human health for a long time, potentially beyond the next Ice Age, disposing of it safely is both a social responsibility and a unique scientific challenge. All around the world, it’s agreed …

What radioactive waste actually looks like

radioactive waste immobilised in polymer

When you hear the term “radioactive waste”, what images come to mind? Radioactive waste actually comes in many different shapes and sizes. But despite what certain TV programmes would have you believe, one thing it definitely doesn’t look like is …