Skip to main content

Yn ei geiriau ei hun: cyflwyno ein Prif Ymgynghorydd Gwyddonol

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

Fe ddechreuais i fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Radioactive Waste Management yn 2011, ond fe ddechreuais i weithio ar raglen gwaredu daearegol y DU pan oeddwn i’n dechrau fy ngyrfa yng nghanol yr 1980au. Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn …

In her own words: introducing our Chief Scientific Adviser

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

I started as Chief Scientific Adviser for Radioactive Waste Management in 2011, but I first began working on the UK’s geological disposal programme when it was just starting in the mid-1980s. At the time, I was working in computer programming, …

The NDA’s ‘Grand Challenges’ for technical innovation

Two scientists wearing 3D goggles

Sara Huntingdon, the NDA’s Head of Innovation, explains why the NDA group is committed to taking more of a lead on innovation as it launches its Grand Challenges for Technical Innovation.

Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM) yn mynd â mater Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) i Gyngres yr Undebau Llafur (TUC) 2019

RWM and stakeholders on stand at TUC 2019 event

Yr wythnos diwethaf, aethom i dref heulog Brighton, cartref y pier enwog, llawer o gynadleddau pleidiau, a Chyngres flynyddol yr Undebau Llafur (TUC). Mae’n bwysig i RWM ei fod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol o'r diwydiant a’r undebau oherwydd rydym …

Radioactive Waste Management takes GDF to the TUC Congress 2019

RWM and stakeholders on stand at TUC 2019 event

Last week we set off to sunny Brighton, home to a famous pier, too many famous party conferences, and the annual Trades Union Congress (TUC). Engaging with key industry and union audiences is really important to RWM as we work …