Skip to main content

Yn ei geiriau ei hun: cyflwyno ein Prif Ymgynghorydd Gwyddonol

Cherry Tweed - Chief Scientific Office at Radioactive Waste Management

Fe ddechreuais i fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Radioactive Waste Management yn 2011, ond fe ddechreuais i weithio ar raglen gwaredu daearegol y DU pan oeddwn i’n dechrau fy ngyrfa yng nghanol yr 1980au. Yn ystod y cyfnod hwn roeddwn …

Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWM) yn mynd â mater Cyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) i Gyngres yr Undebau Llafur (TUC) 2019

RWM and stakeholders on stand at TUC 2019 event

Yr wythnos diwethaf, aethom i dref heulog Brighton, cartref y pier enwog, llawer o gynadleddau pleidiau, a Chyngres flynyddol yr Undebau Llafur (TUC). Mae’n bwysig i RWM ei fod yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd allweddol o'r diwydiant a’r undebau oherwydd rydym …

Radioactive Waste Management takes GDF to the TUC Congress 2019

RWM and stakeholders on stand at TUC 2019 event

Last week we set off to sunny Brighton, home to a famous pier, too many famous party conferences, and the annual Trades Union Congress (TUC). Engaging with key industry and union audiences is really important to RWM as we work …

Building a sustainable process with the community at its heart

Marie Berggren, from the Swedish municipality of Östhammar, shares her thoughts on the journey her community has taken within the Swedish geological disposal programme.

Summit brings people together to improve understanding

NDA Head of Stakeholder Relations John McNamara reflects on the recent 2-day summit, held in Anglesey, for individuals and organisations who are interested in our clean-up mission.